Haitta-ainekartoitus

Kartoitamme rakennuksen eri osa-alueilta, että mitkä materiaalit voivat sisältää työturvallisuuteen vaikuttavia haitta-aineita. Kartoituksessa otamme laboratorionäytteet purettavista materiaaleista, mikäli rakennusmateriaalit, kuten asbestia sisältävät materiaalit ovat asennettu ennen vuotta 1994. Esimerkiksi asbestin käyttökielto materiaaleissa on alkanut vuonna 1994. Haitta-ainenäytteet toimitetaan akkreditoituihin laboratorioihin, jonka kautta saadaan kattava tieto purettavan rakennusmateriaalin haitta-ainepitoisuuksista.

Kosteusmittaus

Kosteusmittauksessa suoritamme pintakosteusmittauksella rakenteiden kosteuspitoisuuksien mittauksen pintaa rikkomattomalla menetelmällä. Suoritamme yksittäisiä märkätilojen tarkastamisia sekä myös koko rakennuksen, esimerkiksi koko taloyhtiön kattavia märkätilojen kosteusmittauksia.

Kuntotarkastus

Kuntotarkastuksessa selvitämme eri rakenneosien kunnon kattavasti ja tarkasti. Tarkastamme, että aikaisemmat korjaukset ovat tehty hyvien rakennustapojen mukaisesti. Selvitämme, että rakennusvalvonnan pöytäkirjat ovat kunnossa rakennusajankohdalta sekä varmistamme, että rakennus on luvanvaraisesti tehty rakennuspaikalle. Varmistamme rakennussuunnitelmista mahdollisien riskirakenteiden olemassaolon, jonka perusteella voidaan tehdä jatkosuunnitelma rakenteen kunnon varmistamiseksi. Näiden esitietojen perusteella suoritamme kuntotarkastuksen rakennukseen perustuksista vesikattoon asti. Tarkastus kattaa noin 100:n eri osa-alueen tarkastuslistan, jonka perusteella saadaan kattava kuva rakennuksen kunnosta. Tarkastuslista on myös osana kuntotarkastusraporttia, josta tilaaja voi myös todeta, että missä kunnossa jokin tietty rakennuksen osa on. Toimintamme on aina puolueetonta. Tarkastukseen sisältyvät aina märkätilojen kosteusmittaukset. Kuntotarkastuksessa noudatamme KH 90-00394-ohjetta.

Suoritamme kuntotarkastuksia Kaakkois-Suomessa.

Vedeneristystarkastukset

Nykyrakennusmääräyksien mukaan kylpyhuoneen korjauksien yhteydessä tulee tilaan asentaa nykymääräyksien mukaiset vedeneristeet. Laki vedenerityksien asennuksesta on astunut voimaan vuonna 1999. Suoritamme vedeneristeen kalvonpaksuuden mittaukset, jotta eristeiden paksuudet voidaan todeta olevan tuotteen ohjeiden mukaiset. Tarkastuksen yhteydessä tarkastamme myös, että erilaiset läpiviennit eristeissä, kuten lattiakaivon liitokset ovat tehty määräyksien mukaisesti. Vedeneristystarkastuksista laadimme kattavan vedeneristystarkastuspöytäkirjan.  

Kuntotutkimukset

Kuntotutkimuksen kohteena voi olla rakennuksen julkisivu, riskirakenne tai alapohja. Riskirakenteen tutkimuksissa avaamme rakenteen ja varmistamme, että rakenteen sisäpuoleiset osat ovat kunnossa. Tutkimuksen yhteydessä otamme rakennusmateriaaleista mikrobinäytteet, mikäli havaitaan tarvetta näytteenotolle. Mikrobinäytteet toimitetaan akkreditoituihin laboratorioihin. Alapohjan tai julkisivun tutkimuksessa voidaan todeta esimerkiksi betonista lieriö näytteen otolla, että onko mahdollinen kosteusvaurio edennyt betonissa teräsrakenteisiin tai miksi rakennuksen alapohjan betonilaatta on painunut.

Asiantuntija laatimassa kuntoarviota ja PTS-suunnitelmaa rakennusprojektille.

Kuntoarvio ja PTS-suunnitelma

Kuntoarviointi on hyvä työkalu kiinteistön ylläpidon suunnittelussa. Kuntoarvioinnissa suoritamme esimerkiksi liiketila- tai teollisuuskiinteistön arvioinnin kattavasti ja luotettavasti. Arvioinnissa käymme läpi jokaisen eri rakenneosan ja LVIS-järjestelmän, jonka perusteella laadimme kiinteistölle pitkän tähtäimen korjaus-suunnitelman, eli PTS-suunnitelman. PTS-suunnitelma on hyvä työkalu esimerkiksi taloyhtiön hallitukselle lakisääteisen kunnossapitotarveselvityksen laatimiseen. Voimme myös tarpeen mukaan laatia yhtiön kunnossapitotarveselvityksen PTS-suunnitelman mukaisesti.  

Kuntoarvioinnissa noudatamme eri rakennuksille laadittuja KH-ohjeita, joten ohjeen mukainen työryhmä on valmiina suorittamaan kuntoarviointi nopealla aikataululla. Tarpeen mukaan kuntoarviointi voidaan tehdä suppeana, jolloin tarkastuksen suorittaa rakennustekninen asiantuntija, joka ottaa myös kantaa LVIS-järjestelmien kuntoon.

Vastaava työnjohtaja

Tuotamme vastaavan työnjohtajan palvelua esimerkiksi rakennusliikkeille tai omakotitalotyömaille. Rakennusluvan edellytyksenä on vastaavan työnjohtajan nimeäminen työmaalle. Vastaava työnjohtaja pitää työmaan järjestyksessä, hoitaa yhteistyön rakennusvalvonnan kanssa sekä valvoo, että rakennusluvan mukaisia suunnitelmia noudatetaan ja rakennuskustannukset ovat sovitut. Vastaava työnjohtaja suorittaa eri rakennusosien tarkastukset tarkastuslistan perusteella sekä valvoo, että hyviä rakennustapoja noudatetaan. Teemme myös esimerkiksi kylpyhuoneiden vedeneristyksistä erillisen tarkastusraportin tilaajalle nähtäväksi ja dokumentoitavaksi.

Rakenneosien kuntotarkastukset

Suoritamme eri rakenneosien, kuten vesikaton, julkisivun, parvekkeiden ja ikkunoiden kuntotarkastuksia. Tarkastuksissa kohdennetaan tarkastus yhteen rakenneosaan. Tarkastus suoritetaan aistien varaisesti ja siitä tehdään yksityiskohtainen raportointi.

Projektijohtaja koordinoimassa rakennushankkeen eri vaiheita Kaakkois-Suomessa.

Projektinjohto (rakennushankkeen suunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta)

Kartoitamme korjattavan rakenteen kustannustehokkaan korjaustavan, jonka perusteella laadimme tilaajaosapuolille hankesuunnitelman. Suunnitelman ja päätetyn korjaustavan perusteella laadimme tekniset- ja kaupalliset asiakirjat hankkeesta. Suunnitelmien perusteella kilpailutamme hankkeen puolueettomasti alan toimijoilla. Meillä on kattava ajantasainentieto alueen toimijoista. Hankepäätöksen jälkeen valvomme rakennusvaiheen aina aloituskokouksesta takuutarkastukseen asti laaditun aikataulun mukaisesti. Suunnitelmissamme hankkeissa rakennusvaiheen lisätöiden osuus on ollut lähes 0 euroa, joka kertoo suunnittelumme tasosta.

Vahvuutemme ovat vesikattojen suunnittelussa, rakennuttamisessa ja valvonnassa.  

Meidän yhteistyöverkostojen kautta saadaan myös toteutettua arkkitehtisuunnitelmat sekä rakennepiirustukset.

Juho Okko - Kaakon kuntotarkastus Oy

Juho Okko

  • Rakennusmestari, Lab-ammattikorkeakoulu
  • Talotekniikan perustutkinto, Saimaan ammattiopisto
  • Haitta-aine/asbestikoulutus, Saimaan ammattiopisto

Yhteydenottolomake