Referenssit

As Oy Lappeenrannan Orioninpuisto (alapohjarakenteen painumisen kuntotutkimus ja rakennushankkeen valvonta)
Kohteessa suoritimme alapohjarakenteen painumisen syyn selvitykset kuntotutkimuksella. Tutkimuksessa tutkimme syyn painumiselle ja syynä havaittiin maanperän painuminen betonilaatan alapuolella. Tutkimuksen syynselvityksessä apuna käytössä oli myös Fisen RVP-S-RF-45 virhepankin tietokortti. Valvoimme korjaushankkeen läpiviemisen sopimuksen allekirjoittamisesta vastaanottotarkastukseen asti. Hankeen korjaustavaksi valikoitui eristelevykerroksen ja betonilaatan välisen tyhjän tilan täyttäminen ruiskutettavalla polyuretaanilla. Menetelmällä korjattaessa hankkeen kustannukset ovat merkittävästi pienemmät verrattuna betonilaatan poistamiseen, maatäyttöihin ja uudelleen rakentamiseen.
Kiinteistö Oy Paalukatu 8 (teollisuuskiinteistön kuntoarviointi ja PTS-suunnitelma)
Kohteessa suoritimme teollisuuskiinteistön kuntoarvioinnin, jonka perusteella laadimme pitkäntähtäimen korjaussuunnitelman, eli PTS-suunnitelman. Kuntoarvioinnissa kävimme läpi kiinteistön jokaisen rakenneosan ja LVIS-järjestelmän, jonka perusteella laadimme noin 40 sivuisen kuntoarviointiraportin PTS-suunnitelmineen. Tilaajille tuli uusia näkökulmia kiinteistön korjaustarpeista ja he olivat tyytyväisiä työn lopputulokseen.
Previous slide
Next slide
Juho Okko - Kaakon kuntotarkastus Oy

Juho Okko

  • Rakennusmestari, Lab-ammattikorkeakoulu
  • Talotekniikan perustutkinto, Saimaan ammattiopisto
  • Haitta-aine/asbestikoulutus, Saimaan ammattiopisto

Yhteydenottolomake